Apie mus

 E. studijų centras įkurtas: 2015 metais

E. studijų centras – tai universiteto padalinys, įkurtas 2015 m. reorganizavus Nuotolinių studijų centrą, veikusį Universitete nuo 2002 m.

Šiaulių universiteto E. studijų centras - koordinuoja ir užtikrina efektyvią, kokybišką, darnią Universiteto e. studijų plėtrą, remiantis Lietuvos švietimo strategija ir nuotolinio bei e. mokymo(si) tinklo siekiais.

Misijaplėtoti modernias, mokslu grįstas informacines, ryšio bei švietimo technologijas Universiteto studijų ir mokslo veikloje, teikti kokybiškas švietimo ir mokymo(si) paslaugas Universiteto bendruomenei ir visuomenei, prisidedant prie šalies, ypač Šiaurės Lietuvos regiono, kultūrinės, socialinės ir ekonominės pažangos.

Veiklos:

  • kurti ir diegti e.mokymosi technologijas ir strategijas studijų procese;
  • užtikrinti teikiamų e.studijų kokybę Universitete;
  • konsultuoti dėstytojus rengiant ir vykdant e.studijas;
  • mokyti dėstytojus įvertinti parengtų ir vykdomų e.studijų dalykų kokybę;
  • skleisti  Universiteto bendruomenei ir visuomenei apie e.studijų bei e. mokymo(si) technologijų inovacijas ir plėtrą.

Kompanijos produktai ir paslaugos: nuotolinių ir e. studijų technologijų ir paslaugų prieinamumas Universiteto bendruomenei bei plačiajai visuomenei.

Naudojamos technologijos: Šiuo metu E. studijų centro naudojamos šios informacinės ir komunikacinės technologijos: Moodle,  Adobe Connect, Vidyo, H3.23 konferencijų įranga

Narystė organizacijuose: INFOBALT  – nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacija, Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros (LieDM) konsorciumas, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija.

Peržiūrėjo: 6,553

Komentavimo galimybė išjungta.