Apie mus

Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas įkurtas 2018 metais, apjungus Tęstinių studijų institutą ir E. studijų centrą. E. studijų centras buvo įkurtas 2015 m. reorganizavus Nuotolinių studijų centrą, veikusį Universitete nuo 2002 m.

Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas koordinuoja ir užtikrina efektyvią, kokybišką, darnią Universiteto e. studijų plėtrą, remiantis Lietuvos švietimo strategija ir nuotolinio bei e. mokymo(si) tinklo siekiais.

Misijaplėtoti modernias, mokslu grįstas informacines, ryšio bei švietimo technologijas Universiteto studijų ir mokslo veikloje, teikti kokybiškas švietimo ir mokymo(si) paslaugas Universiteto bendruomenei ir visuomenei, prisidedant prie šalies, ypač Šiaurės Lietuvos regiono, kultūrinės, socialinės ir ekonominės pažangos.

Veiklos:

  • kurti ir diegti e.mokymosi technologijas ir strategijas studijų procese;
  • užtikrinti teikiamų e.studijų kokybę Universitete;
  • konsultuoti dėstytojus rengiant ir vykdant e.studijas;
  • mokyti dėstytojus įvertinti parengtų ir vykdomų e.studijų dalykų kokybę;
  • skleisti  Universiteto bendruomenei ir visuomenei apie e.studijų bei e. mokymo(si) technologijų inovacijas ir plėtrą.

Produktai ir paslaugos: nuotolinių ir e. studijų technologijų ir paslaugų prieinamumas Universiteto bendruomenei bei plačiajai visuomenei.

Naudojamos technologijos: Šiuo metu naudojamos šios informacinės ir komunikacinės technologijos: Moodle,  Adobe Connect, Vidyo konferencijų įranga

Narystė organizacijose: INFOBALT  – nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacija, Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros (LieDM) konsorciumas, Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija.

Peržiūrėjo: 13,128

Komentavimo galimybė išjungta.