Narystė organizacijose

Nuo 2016 m. Šiaulių universiteto E. studijų centras yra asociacijos „INFOBALT“ narys.
Nuo 2010 m. Šiaulių universitetas yra Lietuvos nuotolinio mokymosi tinklo palaikymo ir plėtros (LieDM) konsorciumo ( http://www.liedm.lt ) narys.
2010 m. sausio 19 d. Šiaulių universitetas įstojo į Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociaciją . Ši asociacija vienija Lietuvos universitetus, kolegijas, švietimo ir profesinius centrus, iš viso – 25 steigėjai. Ji įkurta siekiant skatinti ir palaikyti mokslo ir studijų bei švietimo institucijų bendradarbiavimą plėtojant nuotolinį ir e. mokymąsi Lietuvoje bei mažinti sąnaudas teikiant mokymosi paslaugas per bendrai naudojamus techninius ir programinius resursus. Asociacijos steigimo sutartyje Šiaulių universiteto vardu pasirašė Nuotolinių studijų centro direktorė doc. dr. Sigita Turskienė.
Lietuvos virtualaus universiteto (LVU) programos 2007-2012 m. dalyvis.
Nuo 2007 iki 2014 m. ŠU NSC buvo Europos nuotolinio ir e.mokymo(si) tinklo asociacijos EDEN (European Distance and E-learning Network) narys.
Peržiūrėjo: 5,347

Komentavimo galimybė išjungta.