Studijos

 • NSC teikiamų studijų modulių bazė;
 • Kartu su Ugdymo sistemų katedra parengta bakalauro studijų programos Edukologija specializacija Nuotolinio mokymo(si) valdymas;
 • Plėtojama virtualiose mokymo(si) aplinkose teikiamų e. studijų modulių duomenų bazė.
  Nuotolinių studijų procesą bei jo kokybę reglamentuojantys dokumentai

 • ŠU Nuotolinių studijų reglamentas.
 • ŠU Nuotolinių studijų kursų naudojimo taisyklės (studentams).
 • ŠU Nuotolinių studijų kursų rengimo ir pateikimo akreditavimui tvarka.
 • ŠU Nuotolinių studijų centro vaizdo konferencijų ir paskaitų teikimo tvarka.
 • Šiaulių universiteto veiklos savianalizė (aukštosios mokyklos pasirengimas vykdyti studijas nuotoliniu būdu) (BPD 2.4 priemonės projektas „Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“).
  Nuotolinių studijų kursų apskaitos dokumentai

 • Nuotolinių studijų kurso, teikiamo ŠU NSC, bibliografinio aprašo forma.
 • ŠU Nuotolinių studijų kurso recenzijos forma.
 • ŠU Nuotolinių studijų kursų apskaitos tvarka.
  NSC inicijuoti ŠU dokumentų papildymai

 • ŠU Studijų nuostatai.
 • ŠU darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatai.
 • Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai.
 • Dėl nuotoliniu ir mišriuoju būdais teikiamų studijų modulių (ŠU Dėstytojų pedagoginio darbo apskaitos tvarka).
  Dokumentų projektai

 • Nuotolinių studijų kursų naudojimo studijų procese efektyvumo pagrindimas.

Attachments

 1. NS_proceso_dalyviu_dinamika (25 KiB)

Peržiūrėjo: 7,255

Komentavimo galimybė išjungta.