Studijos

Nuotolinių studijų procesą bei jo kokybę reglamentuojantys dokumentai

 • ŠU Nuotolinių studijų reglamentas.
 • ŠU Nuotolinių studijų kursų naudojimo taisyklės (studentams).
 • ŠU Nuotolinių studijų kursų rengimo ir pateikimo akreditavimui tvarka.
 • ŠU Nuotolinių studijų centro vaizdo konferencijų ir paskaitų teikimo tvarka.
 • Šiaulių universiteto veiklos savianalizė (aukštosios mokyklos pasirengimas vykdyti studijas nuotoliniu būdu) (BPD 2.4 priemonės projektas „Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“).

Nuotolinių studijų kursų apskaitos dokumentai

 • Nuotolinių studijų kurso, teikiamo ŠU NSC, bibliografinio aprašo forma.
 • ŠU Nuotolinių studijų kurso recenzijos forma.
 • ŠU Nuotolinių studijų kursų apskaitos tvarka.

NSC inicijuoti ŠU dokumentų papildymai

 • ŠU Studijų nuostatai.
 • ŠU darbuotojų kvalifikacijos kėlimo nuostatai.
 • Mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatai.
 • Dėl nuotoliniu ir mišriuoju būdais teikiamų studijų modulių (ŠU Dėstytojų pedagoginio darbo apskaitos tvarka).

 

Peržiūrėjo: 7,914

Komentavimo galimybė išjungta.