NSK akreditavimo dokumentai

ŠU nuotolinių studijų kursus (NSK) akredituoja rektoriaus įsakymu patvirtinta Šiaulių universiteto nuotolinių studijų kursų akreditavimo komisija, kurios funkcija – NSK tinkamumo teikti studijuojantiesiems pripažinimas.

NSK akreditavimą reglamentuoja Šiaulių universiteto nuotolinių studijų kursų akreditavimo tvarka, patvirtinta 2015-04-08 ŠU Informatikos matematikos ir e. studijų instituto tarybos posėdyje.

Akredituojami NSK, skirti teikti nuotoliniu ir mišriu nuotoliniu būdu.
Norint akredituoti sukurtą NSK, skirtą teikti nuotoliniu būdujei NSK pripažįstamas kaip metodinė priemonė Nuotolinių studijų kursų akreditavimo komisijos pirmininkui pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas akredituoti NSK, skirtą teikti nuotoliniu būdu,  kaip metodinė priemonė;
 • Studijų dalyko (modulio) programa, atestuota studijų programų komitete (iš ŠU Akademinės informacijos sistemos);
 • NSK, skirto teikti nuotoliniu būdu, bibliografinis aprašas (žr. 2 priedą);
 • Dalykinė recenzija
 • Kalbos redaktoriaus atsiliepimas (išskyrus atvejus, kai kurso autorius yra kalbos, kuria parengta studijų medžiaga, specialistas) [jei NSK pripažįstamas kaip metodinė priemonė];
 • NSK autoriaus Studijų programų komiteto ir instituto (centro) tarybos teikimai vykdyti NSK nuotoliniu būdu (žr. 3 ir 4 priedus)
 • NSK autorius (bent vienas iš autorių) turi turėti kompetenciją kurti ir teikti NSK (pateikiama atitinkamų kursų baigimo pažymėjimo kopija);
 • NSK turi būti registruotas Šiaulių universiteto E. studijų dalykų duomenų bazėje.

Norint akredituoti sukurtą NSK, skirtą teikti nuotoliniu būdu,  Nuotolinių studijų kursų akreditavimo komisijos pirmininkui pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas akredituoti NSK, skirtą teikti nuotoliniu būdu.
 • Studijų dalyko (modulio) programa, atestuota studijų programų komitete (iš ŠU Akademinės informacijos sistemos);
 • NSK, skirto teikti nuotoliniu būdu, bibliografinis aprašas;
 • NSK autoriaus Studijų programų komiteto ir instituto (centro) tarybos teikimai vykdyti NSK nuotoliniu būdu (žr. 3 ir 4 priedus)
 • NSK autorius (bent vienas iš autorių) turi turėti kompetenciją kurti ir teikti NSK (pateikiama atitinkamų kursų baigimo pažymėjimo kopija);
 • NSK turi būti registruotas Šiaulių universiteto E. studijų dalykų duomenų bazėje.

Norint akredituoti sukurtą NSK, skirtą teikti mišriu nuotoliniu būdu, Nuotolinių studijų kursų akreditavimo komisijos pirmininkui pateikiami šie dokumentai:

 • Prašymas akredituoti NSK, skirtą teikti mišriu nuotoliniu būdu (žr. 1 priedą);
 • Studijų dalyko (modulio) programa, atestuota studijų programų komitete (iš ŠU Akademinės informacijos sistemos);
 • NSK, skirto teikti mišriu nuotoliniu būdu, bibliografinis aprašas (žr. 2 priedą);
 •  NSK autorius (-iai) NSK bibliografiniame apraše nurodo, kiek procentų nuo visos studijų dalyko (modulio) medžiagos sudaro medžiaga, pateikta NSK, skirtamem teikti mišriu nuotoliniu būdu;
 • NSK autorius (bent vienas iš autorių) turi turėti kompetenciją kurti ir teikti NSK (pateikiama atitinkamų kursų baigimo pažymėjimo kopija);
 • NSK turi būti registruotas Šiaulių universiteto E. studijų dalykų duomenų bazėje.

Išsamiau – Šiaulių universiteto nuotolinių studijų kursų akreditavimo tvarkoje (prisegtuke).

Svarbu žinoti:

1. Komisijos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per semestrą.
2. Svarstant galimybę akredituoti NSK, atsižvelgiama į Studijų programų komiteto ir instituto (centro) tarybos posėdžių organizavimo dažnumą.

Peržiūrėjo: 8,123

Komentavimo galimybė išjungta.