Projektinė veikla

ŠU Nuotolinių studijų centras dalyvauja įgyvendinant įvairius projektus:

Partnerio teisėmis:

 • S. Turskienė, R.Vilkonis, L.Kaklauskas, D. Kaklauskienė, J. Jonuškienė. LieDM tinklo plėtros projektas. VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-002, 2013 m.
 • Tarptautinis projektas „Imagine My Country! – Cultural Awareness Across Europe“ Nr. LLP-COM-DP-2011-LT-00359 (http://www.kretinga.dist.su.lt/). Kretingos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, ŠU partneris.
 • BPD 2.4 priemonės projektas „Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“ .

ŠU NSC darbuotojai dalyvauja įgyvendinant atskiras Lietuvos ir tarptautinių projektų veiklas:

 • R.Vilkonis, L.Kaklauskas. „High Objectives of National Organizational Reform, 530284-TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMP US-JPHES” (1486) su Kirgizija, 2013 m.
 • S. Turskienė, R. Vilkonis, L. Kaklauskas, T. Bersėnas, M. Gruslytė, J. Jonuškienė. Mokslinių tyrimų ir studijų sistemos modernizavimas, LITMIS programos priemonei „Bendros mokslo ir studijų informacinės sistemos e.studijos kūrimas“  vykdyti,  lėšų naudojimo sutartis Nr. S-391. 2013 m.
 • T. Bersėnas.  II pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos „Regionų socioekonominė politika ir valdymas“ parengimas ir įgyvendinimas (JOINT-REGION)“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-076), 2013 m.
 • T. Bersėnas. „I pakopos tarptautinės jungtinės studijų programos „Darnaus verslo ekonomika“ parengimas ir įgyvendinimas (JUSPA)“ VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-081, 2013 m.
 • J. Jonuškienė. ,,Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija” (SOCPEDKOM), 2013 m.
 • R.Vilkonis, L.Kaklauskas, R.Burškaitienė, S.Turskienė, M. Gruslytė, T. Bersėnas, V. Giedrimas.  Synergetic approach with eLearning, TV and mobile technologies to promote new business developments (eBig3) LLIII-183,  2013 m.
 • SOMID
 • BIBLIONOVA
 • KOOPERIA
 • ARIADNE
 • SOCINT
 • MOKOM
Peržiūrėjo: 5,618

Komentavimo galimybė išjungta.