Dažniausi NSK trūkumai

Dažniausi trūkumai, randami recenzuojant nuotolinius studijų kursus:

 • Titulinėje temoje nėra visos reikiamos informacijos apie kursą (turi būti kurso pavadinimas, autorius ir jo kontaktai, apimtis, planas, kam skirtas, kurso paskirtis ir tikslas, žinių įvertinimas, pradiniai reikalavimai studentams ir kt.)
 • Interaktyvumo trūkumas. Tikslinga kursus papildyti vaizdo ir garso medžiaga (pvz.: naudoti nuorodas į Youtube ar kt.  įrašus ), savikontrolės klausimais, parengti testus ir kt.
 • Nėra naudojami interaktyvios dėstytojo ir studento sąveikos įrankiai. Rekomenduojama naudoti bent pagrindinius sąveikos įrankius: Forumas, Užduotis, Kontrolinis.
 • Nenurodoma, kokius savarankiškus darbus studentas turės atlikti ir kokie užduočių vertinimo kriterijai.
 • Teorinė medžiaga pateikta Word faile (Word faile galima pateikti tik šabloną, kurį studentas turi užpildyti).  Teorinę medžiagą reikia pateikti PDF formatu arba naudojant kt. įrankius (pvz.: Puslapis ar Knyga). Tai nereikalaus iš studentų įsigyti MS Office paketą ir palengvins kurso prieinamumą mobiliuosiuose įrenginiuose.
 • Katalogą naudoti tik tuo atveju, jei jame yra daugiau nei vienas failas.
 • Kurso savikontrolės klausimai atviri ir statiniai (kaip spausdintuose vadovėliuose) t.y. studentui nėra galimybės iš tiesų pasitikrinti ar teisingai suprato dalyką, nes nėra grįžtamosios informacijos.
 • Neįrašyti temų pavadinimai t.y. jos nurodytos tik skaičiais, o tai nėra pakankamai informatyvu studijuojantiems studentams.
 • Teorija pateikta tik skaidrių pavidalu, todėl didžioji dalis medžiagos yra nepakankamai paaiškinta. Trūksta pavyzdžių.
 • Nėra naudojami interaktyvios dėstytojo ir studento sąveikos įrankiai. Rekomenduojama naudoti bent pagrindinius sąveikos įrankius: Forumas, Užduotis, Kontrolinis.
 • Kurse nėra  pateiktų užduočių ir bendrųjų vertinimo kriterijų.
 • Testuose nenurodoma kiek studentas turi bandymų ir kiek laiko yra skirta testo atlikimui.
 • Trūksta interaktyvių elementų ar žaidimizacijos elementų motyvavimui ir siekiui atlikti užduotis ir aktyviai dalyvauti kurse.
Peržiūrėjo: 500

Komentavimo galimybė išjungta.