Kokybės vertinimo metodikos sukūrimas

Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas

BPD 2.4 priemonės projektas „Nuotolinių studijų kokybės vertinimo metodikos ir jos taikymo tvarkos sukūrimas“.
Trukmė: 2005 m. liepa-2007 m. gegužė.

Šiame projekte Šiaulių universitetas dalyvavo partnerio teisėmis.
Projekto teikėjas: Studijų kokybės vertinimo centras.

Projektu siekiama sukurti nuotolinių studijų kokybės vertinimo sistemą, ypač akcentuojant pasirengimą teikti studijas nuotoliniu būdu. Plačiau: http://www.skvc.lt/content.asp?id=115

Buvo atlikta Šiaulių universiteto veiklos savianalizė (aukštosios mokyklos pasirengimas vykdyti studijas nuotoliniu būdu) (savianalizės grupės vadovė Monika Gruslytė).

Peržiūrėjo: 5,897

Komentavimo galimybė išjungta.