eBig3

728x90_ebig3baneris

Synergetic Approach with eLearning, TV and Mobile Technologies to Promote New Business Developments  – Nuotolinių studijų centro partnerio teisėmis įgyvendinamas projektas, finansuojamas 2007–2013 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos. Projekto pradžia – 2011 m. Pabaiga – 2013 metai. Projektu siekiama paskatinti ekonominį vystymąsi Lietuvos ir Latvijos pasienio regionuose pasitelkiant šiuolaikines informacines ir komunikacines technologijas Projekto metu numatyta sukurti naują nuotolinio mokymosi sistemą, apjungiančią e. mokymosi, televizijos ir mobiliąsias technologijas, bei eBig3 portalą internete. Projekto produktui išbandyti Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų gyventojams bus parengta 10 dvikalbių nuotolinio mokymosi kursų apie individualaus verslo organizavimo ypatumus žinių amžiuje. Kiti projekto partneriai: Rygos technikos universitetas, Liepojos universitetas, Daugpilio universitetas, Latvijos žemės ūkio universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Utenos darbo rinkos mokymo centras. Projektą koordinuoja Rygos technikos universitetas.  Projekto vadovas (ŠU) - doc. dr. Rytis Vilkonis, projekto vyresnioji specialistė (ŠU) – Ramunė Burškaitienė.

Projekto svetainė  http://www.ebig3.eu

2011 m. rugsėjo 22 d. eBig3 projekto idėja ir pirmieji rezultatai pristatyti Projektų mugėje “Latvija-Lietuva: PASIEKIMAI”, organizuotoje Rokiškio krašto muziejuje.

Lapkričio 3-4 dienomis Jelgavoje vyko pirmasis antrojo pusmečio projekto partnerių susitikimas, kurio metu aptartas nuotolinio mokymo(si) turinys, taikant e.mokymosi, TV ir mobiliųjų technologijas kuriamoje naujoje nuotolinio mokymosi platformoje.

eBig3 projekto partnerių darbo susitikimo Jelgavoje vaizdo medžiaga

Projektas eBig3 – pusiaukelėje. 2012 m. birželio 13-15 d. pristatyti pirmieji eBig3 nuotoliniai kursai. Pagrindinis dėmesys diskusijose skirtas TV mokymosi (t-learning) mokymosi medžiagos filmavimui ir mobiliųjų technologijų panaudojimo eBig3 mokymosi sistemoje įgyvendinimo kokybei.

Filmuojant TV mokymosi medžiagą eBig3 nuotoliniams kursams pasitelkiami realaus gyvenimo pavyzdžiai.  Latvijos žemės ūkio universiteto nuotoliniame eBig3 kursui “Kraštovaizdžio ir sodybų dizainas” TV mokymosi medžiagos dalis filmuota Lietuvoje, Pakruojo rajone, gražioje Klovainių gyvenvietėje.  Plačiau apie vizitą reportažas Klovainių bendruomenės interneto svetainėje.

Liepos 28 d. Klovainių tradicinės miestelio šventės metu eBig3 projekto komandos vardu padėkota  gražiausių sodybų savininkams, pasidalijusiems savo patirtimi ir mintimis. Ypatinga padėka už tarpininkavimą, vizito organizavimą ir fotoreportažą Klovainių bendruomenės tarybos pirmininkei Sonatai Danielienei ir bibliotekininkei Vidai Grigaliūnienei.

Liepos mėnesį pradėta filmuoti Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro kuriamų eBig3 nuotolinio mokymosi kursų TV medžiaga. Rengiant medžiagą aktyviai bendradarbiaujama su eBig3 projekto partneriais Lietuvoje – Utenos darbo rinkos mokymo centro ir Kauno technologijos universiteto darbuotojais.

2012 m. rugsėjo 21 d. Lietuvoje ir Latvijoje vyko Europos bendradarbiavimo dienos atvirų durų renginiai. Renginių geografija čia >>Pristatyti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną projektų rezultatai. eBig3 projekto vykdytojai taip pat organizavo atvirų durų dieną, pristatydami savo projekto rezultatus – eBig3 nuotolinio mokymosi sistemą, sujungiančią virtualią mokymosi aplinką su TV ir mobiliosiomis technologijomis.

Renginys vyko Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centre.

Baltų vienybės dienos renginyje Bauskėje (Latvija) praėjusį šeštadienį, rugsėjo 22 d. pristatyti visuomenei Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektai. Taip apt ir Nuotolinių studijų centro vykdomo projekto eBig3 idėja, kurios įgyvendinimas sudarys palankesnes sąlygas realizuoti mokymosi visą gyvenimą idėją. Pristatytas bendromis Lietuvos ir Latvijos aukštojo mokslo ir neformaliojo švietimo institucijų jėgomis kuriamos naujos nuotolinio mokymosi sistemos, sujungsiančios virtualias mokymosi aplinkas, skaitmeninę televiziją ir mobiliuosius telefonus pavyzdinis kursas.

 

 

Spalio 3-4 dienomis Šiauliuose organizuotas eBig3 projekto partnerių darbo susitikimas, kurio metu pagrindinis dėmesys skirtas eBig3 nuotolinio mokymosi kursų TV komponentui – mokomojo turinio televizijos filmams, kurie bus demonstruojami per Lietuvos ir Latvijos regionines televizijas, internetinę TV ir eBig3 portale. TV komponentas ne tik suteiks žiūrovams naudingos informacijos, bet ir atkreips dėmesį į tam tikrą problemą bei jos sprendimo galimybę mokantis, motyvuos mokytis, nurodys galimybę – į nuotolinį kursą registruotis mobiliuoju telefonu siunčiant tekstinę žinutę (SMS). Dešimties eBig3 nuotolinių kursų išbandymas bus pradėtas 2013 m. vasario – kovo mėnesiais. Apie galimybę dalyvauti išbandyme bus informuojama.

eBig3 Siauliai 2012 spalis (video)

Gruodžio 14 dieną Mažeikiuose ir Šiauliuose kartu su projekto partneriais iš Kauno technologijos universiteto  filmuota vaizdo medžiaga nuotoliniam kursui “Rinkodara ir reklama internetu”.

 

 

 

 

Projekto pristatymas Baltų vienybės dienos renginyje

Baltų vienybės dieną – rugsėjo 21 d. Šiauliuose kartu su kitais Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną projektais pristatytas Nuotolinių studijų centro vykdomas projektas eBig3. Renginyje pristatyti projekto rezultatai – nauja nuotolinio mokymosi sistema, sujungianti virtualią mokymosi aplinką, televizijos ir mobiliąsias technologijas. Renginio dalyviai turėjo galimybę peržiūrėti 20 m. trukmės su nuotolinio mokymosi kursu susijusį televizijos filmą, registruotis į kursą sms žinute mobiliuoju telefonu, grįžę į namus susipažinti su kurso turiniu virtualioje mokymosi aplinkoje. Projektą pristatyti atvyko projekto partneriai iš Rygos technikos universiteto, Liepojos universiteto, Kauno technologijos universiteto  ir Utenos regioninis profesinio mokymo centro.

eBig3 pristatymas 2013 m. Baltų vienybės dienos renginyje

 

boldiceBig3 projektas išrinktas geriausiu 2013 metų sprendumu skatinant atvirąjį mokymąsi. Plačiau apie apdovanojimą BOLDIC.ORG svetainėje http://www.boldic.org/

 

Attachments

  1. prezentacija_ebig_2 (1.4 MiB)

Peržiūrėjo: 7,180

Komentavimo galimybė išjungta.