Nuotolinio kurso bibliografinis
aprašas akreditacijai


Kurso pavadinimas:

Kurso autorius(-iai), pareigos, kontaktinė informacija:

Kurso kuratorius(-iai), pareigos:

Kurso adresas virtualioje mokymo(si) aplinkoje:

Studijų dalyko (modulio), pagal kurį parengtas kursas, kodas:

Kurso kodas (suteiktas teikiančios institucijos):


Auditorija (tikslinė grupė):

Kurso tikslas, studijų siekiniai (rezultatas):


Kurso kalba:

Kreditų skaičius (ECTS):

Kurso trukmė (semestrais, valandomis):

Valandų suplanavimas:

Teorija:

Pratybos:

Laboratoriniai darbai:

Savarankiškas darbas:


Anotacija (kurso turinys):

Studijų rezultatų įvertinimo tvarka:

Pradiniai reikalavimai studentams (kvalifikacija, kompetencijos, IT naudojimo lygis):

Kurso teikimo scenarijus (nurodyti numatomą VMA naudojimo, akivaizdžių susitikimų, bendravimo ir bendradarbiavimo priemonių, vertinimo formų, vaizdo konferencijų ir paskaitų taikymą):

Vieta (akivaizdūs susitikimai, kompiuterizuotos prieigos vietos):

Studijuojančiųjų registracija (kur, kaip, kada):

Papildoma informacija:Po siuntimo Jums bus pateiktas dokumentas parsisiuntimui ir galimybė anketą spausdinti

Dokumento

paiesška

Dokumento paieška pagal modulio kodą