DĖSTYTOJŲ PASKAITOS MOKSLEIVIAMS NUOTOLINIU BŪDU!

2017 m. balandžio 3 d. – balandžio 18 d. 14 val.

(trukmė apie 45 min.) prisijungus interneto adresu http://distance.su.lt/

Visos dėstytojų nuotolinės pamokos moksleiviams

Balandžio 3 d., pirmadienis

Kovos už sielas nuo pat vaikystės. Apie propagandinę animaciją. Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros lekt. doc. dr. Modestas Grigaliūnas. Vyresniųjų klasių moksleiviai, besidomintys istorija, politikos, visuomenės mokslais.

Kodėl jau vaikai yra svarbus propagandistų veiklos taikinys? Į šį klausimą paskaitoje bus atsakoma, nagrinėjant įdomiausius propagandinės animacijos atvejus.

Balandžio 11 d., antradienis

Demografinės tendencijos Lietuvoje ir jaunimo užimtumo galimybės. Ekonomikos katedros doc. dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė. Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai.

Paskaitoje pristatomos ir apibendrinamos Lietuvos demografinės bei jaunimo užimtumo, aktyvumo ir nedarbo raidos tendencijos teikiant prioritetą skirtingų demografinių gyventojų grupių padėties darbo rinkoje pokyčiams.

 

Balandžio 4 d., antradienis

Strateginis asmenybės, karjeros ir lyderystės valdymas. Viešojo administravimo katedros prof. dr. Teodoras Tamošiūnas Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai.

Paskaitoje supažindinama su esminiais strateginio valdymo terminais, aiškinama kaip iškelti sau strateginius tikslus ir uždavinius darniam asmenybės, karjeros ir lyderystės valdymui. 

Balandžio 12 d., trečiadienis

Kombinatorikos uždaviniai. Informatikos ir matematikos katedros lekt. dr. Karolina Piaseckienė. Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai.

 

Balandžio 5 d., trečiadienis

Būdingiausios studentų rašto darbų klaidos. Lietuvių kalbotyros, literatūros ir komunikacijos katedros lekt. doc. dr. Jolanta Vaskelienė. Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai

Paskaitoje kalbama apie studentų rašto darbų (kursinių, baigiamųjų bakalauro ir magistro) dažniausias rašybos, skyrybos, kalbos klaidas ir įforminimo trūkumus.

Balandžio 13 d., ketvirtadienis

Ką reikėtų žinoti vartotojui apie kompiuterių tinklo darbą? Informatikos ir matematikos katedros doc. dr. Liudvikas Kaklauskas

Moksleiviams ir studentams.

Pamoka supažindinanti moksleivius ir studentus su procesais, kurie vyksta kompiuterių tinkle, su komunikavimo tinkle principais. Demonstruojama kaip paprastas tinklo klientas gali peržiūrėti savo kompiuterio tinklo parametrus, aktyvius prisijungimus, ryšio kokybę.

Balandžio 6 d., ketvirtadienis

Vertimo mokslas ir menas. Užsienio kalbų studijų katedros doc .dr. Laimutė Kasparė. Aukštesniųjų klasių  moksleiviai.

Paskaitoje kalbama apie vertimo mokslo sudedamąsias dalis, vertėjo misiją ir iššūkius, pagrindines šiuolaikines vertimo teorijas,  dažniausiai pasitaikančias praktines vertimo problemas ir išverčiamumą iš esmės.

Balandžio 14 d., penktadienis

Vandenilio technologijos 3e formatu (energetika -ekonomika -ekologija)". Aplinkotyros ir fizikos katedros doc. dr.  Alfredas Lankauskas. Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai.

Vandenilio energetikos taikymo sritys ir ekonominis pagrindimas. Kiek tai kainuos? Ekologinis aspektas- jokios taršos. Vienintelis vandenilio degimo procesas -vanduo, kurį vėl gi galima panaudoti išgaunant vandenilį. Vandenilio amžius  jau atėjo - nepavėluokime.

Balandžio 7 d., penktadienis

Pastato išorinės sienos šiluminių charakteristikų skaičiavimas. Inžinerijos katedros doc. dr. Loreta Kelpšienė

Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai.

Paskaitoje pateikiamas Statybinės fizikos apibūdinimas, paaiškinama gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų išorinių atitvarų „sluoksniavimo“ prasmė, pateikiamas tokios atitvaros šiluminių charakteristikų apskaičiavimo pavyzdys.

Balandžio 18 d., antradienis

Profesijos pasirinkimas: objektyvūs darbinio pajėgumo tyrimai. Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedros doc. dr. Darius Gerulaitis. Paskutinių klasių gimnazistai, abiturientai.

Balandžio 10 d., pirmadienis

Kaip planuoti savo fizinę veiklą ir nekenkti sveikatai? Sveikatos ir socialinės gerovės  studijų katedros asist. Ilona Dobrovolskytė. Vyresniųjų klasių moksleiviai ir studentai.

Pamokoje, bus nagrinėjama: fizinio aktyvumo poveikis sveikatai (teigiamas ir neigiamas poveikis); kas tai yra žemo, vidutinio ir didelio intensyvumo fizinė veikla; fizinio pajėgumo lavinimo rekomendacijos paauglystės laikotarpiu.

Kontaktiniai asmenys:

Jurgita Jonuškienė, (8 41) 595 865, nsc@distance.su.lt

Lukas Vaitkevičius, (8 41) 393 076, lukas.vaitkevicius@su.lt